Espéranto-Nancy

Strasbourg-Espéranto

Mulhouse-Espéranto

Espéranto-France


Universala  Esperanto-asocio

Asocio Bavelo (Germanio)

Renkontoj en la tuta mondo